Elastix Brasil

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Elastix
Seja bem-vindo, Visitante
Por Favor Entrar ou Registrar.    Esqueceu a senha?
Path of Exile five Ya??na Bast (1 visualizando) (1) Visitante
Ir para baixo Favorito por: 0
TÓPICO: Path of Exile five Ya??na Bast
#9472
futshop (Usuário)
Fresh Boarder
Mensagens: 7
graphgraph
Usuários Offline Clique aqui para ver o perfil deste usuário
Path of Exile five Ya??na Bast 3 Semanas, 6 Dias atrás Popularidade: 0  
Path of Exile five Ya??na Bast?!
Path of Exile’?n sort piyasaya sürülme tarihi 2013 olarak biliniyor fakat yap?mc? firma Grinding Gear Games asl?nda fikirlerini 2008 y?l?nda olu?turmaya ba?lam??t?. ?lk duyuruldu?u andan beri merakla beklenen Path of Exile, o tarihlerde ‘yeni nesil Diablo 2’ olarak adland?r?l?yordu. Hatta ?yle ki Diablo 3’ten digestive fluid daha ?ok ilgi g?rmü?tü poe orbs . Bugün ise Path of Exile’?n be?inci y?l d?nemi kutlan?yor ve ?imdiye kadar ?ok kez güncellendi.

Path of Exile’?n resmi Twitter hesab? üzerinden DE konuya ili?kin bir a??klama yap?l?rken, ?u s?zler kullan?ld?;

‘Path of Exile’?n sort a??k beta a?amas?ndan bu yana tammy be? y?l ge?ti ve art?k oyunu herkes oynayabiliyor. Destek veren ve bu macerada bizim yan?m?zda olan herkese ?ok te?ekkürler.’

Path of Exile sort olarak 2008 y?l?nda Chris Wilson taraf?ndan tasarlan?rken, projede pek ?ok nokta belirlendi ve bunlar?n bir k?sm? cheap exalted orbs hayata ge?irildi, bir k?sm? de?i?tirildi ya prosecuting officer kullan?lmad?. Fakat sonu? ne olursa olsun Grinding Gear Games herkese ?rnek olacak bir oyun yapt? ve Path of Exile bugün dahi herkesin takdirini topluyor.BY www.playerhot.com/games/path-of-exile/Golds here now...so thanks!
 
Logado Logado  
  O administrador desabilitou acesso publico para escrita.
Ir para cima